Diktaren på tronen

Diktaren på tronen

Om judar, muslimer och kristna i 1200-talets Spanien

av Michael Nordberg

Genom Konung Alfonso X el Sabio av Kastlien får vi en fascinerande inblick i spansk medeltid. Under många hundra år levde muslimer, judar och kristna sida vid sida under ömsesidig respekt. Den kultur som växte fram fick en enorm betydelse för Västerlandet eller EU som vi säger idag.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…