Ge oss bättre direktörer!

Ge oss bättre direktörer!

av Georg Nyström

Georg Nyström lägger fram förslag till en radikal omdaning av ledarutbildningen vid våra universitet och högskolor. Han menar att etik, krisberedskap och turn-around-metodik måste ingå i modern ledarutbildning för att möta verklighetens krav på företagsledaren.