Hitlers underhuggare

Hitlers underhuggare

26 texter om andra världskriget

av Christer Bergström

Ett urval av Christer Bergströms artiklar presenteras här i bokform med ambitionen att lyfta fram en del av den senaste forskningen kring andra världskriget. Han förklarar fenomen under andra världskriget, diskuterar myter kring denna konflikt och speglar mindre kända episoder under kriget.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…