Pionjären

Kerstin Hesselgren

av Jan-Ewert Strömbäck

Kerstin Hesselgren är för många känd som den första kvinnan i Sveriges riksdag och en av förgrundsfigurerna i Fogelstadgruppen. Men hon gjorde avtryck i fler avseenden – i Nationernas Förbund, NF, och Internationella Arbetsorganisationen, ILO, som den första chefen för den kvinnliga yrkesinspektionen, emigrantutredare och tillskyndare av
socialpolitiska reformer.

Många av hennes visioner förverkligades under välfärdsstatens framväxt. Men mycket återstår, särskilt när det gäller kvinnors villkor.

Kerstin Hesselgren var samtida med rösträttskämpen och författaren Elin Wägner, och hennes gärning har förvaltats i vår tid av Barbro Westerholm. De båda ges också utrymme i denna bok.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…