Samhällsbyggarna - Tyresös moderna historia

Samhällsbyggarna - Tyresös moderna historia

av Ulf Lönnqvist

Samhällsbyggarna är skildringen av hur Tyresö förvandlades från en liten landsbygdskommun till dagens moderna samhälle. Det är skildring¬en av hur Bollmora växte fram, om utbyggnad och befolkningsökning, om problem och brister, om tillkomsten av skolor, dagis; bostäder, gymnasium och idrottsområde, om spänningar och politiska motsättningar, om allt det som har satt sin prägel pä det Tyresö vi har idag.