Spioner och spioner som spionerar på spioner. Spioner och kontraspioner i S

Spioner och spioner som spionerar på spioner. Spioner och kontraspioner i S

av Tore Forsberg

En sällsynthet i vårt offentliga liv – en självständig intellektuell som inte är rädd för att byta ståndpunkt och äger lusten att bli motsagd. Boken Det ansvarsfulla uppdraget är skriven till och om en lyssnande människa, en som gillar att argumentera för och emot, en människa vars identitet är gränsöverskridande han existerar mellan politikens, förvaltningens och mediernas värld, men utan att förlora livets andliga värden.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…