Alf Ahlberg - en filosof och folkbildare för 2000-talet

Alf Ahlberg - en filosof och folkbildare för 2000-talet

av Johan Hartelius

Alf Ahlberg (var fil. dr, rektor för Brunnsviks folkhögskola), en av Sveriges flitigaste skribenter och en mycket engagerad föreläsare och en av sin tids mest kända folkbildare. Genom föreläsningar, radioföredrag, översättningar och ett omfattande refererande av samtida europeisk litteratur bidrog han till att sprida kunskap men också till att varna för totalitära tendenser.

För Ahlberg var människovärdet avgörande. Han hade en stillsam tro på människors förnuft och på möjligheterna att vädja till dem med sakskäl. Genom sitt bildningsarbete och sin opinionsbildning påverkade han flera generationer folkrörelsemänniskor till en mer nyanserad hållning i samhällsdebatten.
I skriften Alf Ahlberg en filosof och folkbildare för 2000-talet har f.d. riksdagsmannen Thure Jadestig (s), en gång elev till Ahlberg, och författaren Jonas Hartelius samlat några aktuella anföranden och artiklar som redovisar huvuddragen i Ahlbergs humanistiska filosofi.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…