Avundsjuka i politik och samhällsliv

Avundsjuka i politik och samhällsliv

av Gunnar Falkemark

Avundsjuka spelar roll i familj- och yrkesliv, reklam och sociala medier. Avundsjuka är en känsla och kraft som vi alla måste förhålla oss till.
Avundsjuka är ett universellt fenomen. Den finns – av allt att döma – i alla kulturer.