Demokratins styvbarn

Funktionshinderrörelsen under 150 år

av Margareta Persson

Funktionshinderrörelsen började växa fram för 150 år sedan. Fram till nu har det saknats en bok som skildrar dess historia. Boken fyller det tomrummet. I boken beskrivs hur de olika förbunden bildades och den samtid som formade tillvaron för människor med funktionshinder.

När de svenska folkrörelserna skildras finns inte funktionshinderrörelsen med. Trots att det idag är en av de största folkrörelserna med 450 000 medlemmar. Demokratins styvbarn fyller det tomrummet och ger ett viktigt bidrag till de svenska folkrörelsernas historia.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…