Människan och etiken

Människan och etiken

av Dan-Erik Andersson, Johanna Gustafsson Lundberg

Människans reflektioner över etiska frågeställningar befinner sig i spänningen mellan att formulera vad som är allmänmänskligt och vad som kan betraktas som särskiljande för olika individer och grupper av människor. Hur ska vi leva tillsammans?